26 oktober 2012

Ontwerpen met kleuters in Sinterklaastijd? Het kan!

Kinderen presenteren een oplossing
In het kleuterproject ‘Nieuwsgierig? Graag!’ 2011 ontwierpen kleuters van verschillende scholen allerlei hulpmiddelen om ‘problemen’ van Sinterklaas en Zwarte Piet op te lossen. De succesfactor van dit ontwerpproject was koppeling aan een thema dat kleuters zo enorm aanspreekt.

Het Wetenschapsknooppunt Delft heeft de leerervaringen van de betrokken leerkrachten samengevoegd in de inspirerende bundel 'Nieuwsgierig? Graag! met Sinterklaas'. De bundel staat onder nieuwsbrieven en handouts op onze homepage (aan de rechterkant).

De onderwerpen die in de bundel aan bod komen zijn:
Onderzoek naar gladde en stroeve schoenen
  • Licht: Sinterklaas vraagt of de leerlingen een oplossing kunnen bedenken voor de donkere daken.
  • Glad / stroef: Zwarte Piet is van het dak gevallen omdat zijn schoenen te glad zijn. Kunnen de leerlingen hier een oplossing voor vinden?
  • Wind: Hoe kunnen Zwarte Piet en Sinterklaas gebruik maken van  windenergie om pepernoten in te pakken?
  • Vliegen: Hoe kan Zwarte Piet snel zien waar de huizen van alle kinderen in Nederland zijn?